Všeobecné obchodné podmienky

Objednávka rezervácie termínu a darčekovej poukážky

Objednávky rezervácie termínua darčekovej poukážky na pobyt na Treehouseje možné realizovať prostredníctvom našej web stránky www.treehouse.sk.

Cena

Ceny prenájmu Treehouse a darčekovej poukážky na pobyt na Treehouse sú uvedene v aktuálnom cenníku, ktorý sa nachádza na našej web stránke www.treehouse.sk.

Platba

Po odoslaní objednávky zákazníkom je na jeho mail zaslaná výzva k úhrade vo forme zálohovej faktúry, ktorú je zákazník povinný uhradiť pod príslušným variabilným symbolom a do uvedenej doby splatnosti. Faktúru je možné uhradiť prostredníctvom bankového prevodu priamo na uvedený účet. Po pripísaní platby na účet je automaticky vystavená a odoslaná ostrá faktúra.
V prípade neuhradenia faktúry do doby jej splatnosti, bude objednávka automaticky zrušená.

Garancia rezervácie

Rezerváciu termínu na Treehouse garantujeme až po prijatí 100% platby na náš účet.
V prípade neuhradenia zálohovej faktúry do dátumu splatnosti (do 7 dní od vystavenia), bude automaticky rezervácia zrušená a termín uvoľnený pre ďalších záujemcov.

Storno podmienky a zmeny v rezervácii

22 dní pred príchodom
Ak je rezervácia zrušená 22 dní pred príchodom, garantujeme vrátenie 100% prijatej platby,
alebo
možnosť zmeniť termín rezervácie v rámci aktuálnej sezóny podľa aktuálnej obsadenosti.

22 – 2 dní pred príchodom
Ak je rezervácia zrušená 22 – 2 dní pred príchodom, účtujeme storno vo výške 50% prijatej platby,
alebo
možnosť zmeniť termín rezervácie v rámci aktuálnej sezóny podľa aktuálnej obsadenosti.

2 dní pred príchodom
Ak je rezervácia zrušená 2 dní pred príchodom, účtujeme storno vo výške 100% prijatej platby
a
zmena pôvodnej rezervácie termínu už nie je možná.
V tomto prípade je však možné urobiť novú rezerváciu v rámci akejkoľvek následujúcej sezóny,
a to s 50% zľavou z aktuálnej ceny.

Podmienky prenájmu Treehouse

Check-in / Check-out
V deň príchodu je check-in od 14.30 hod a v deň odchodu je check-out do 11.00 hod.

Bezpečnostné pokyny
Vstup na treehouse je povolený len nájomcovi a osobám, ktorým nájomca umožní v dobe trvania nájmu vyhliadkový posed užívať, pričom všetci zúčastnení sú povinní oboznámiť sa a dodržiavať bezpečnostné pokyny pre užívanie vyhliadkového posedu „Treehouse“, ktoré sú súčasťou Prehlásenia o dodržiavaní bezpečnostných pokynov pri používaní vyhliadkového posedu „Treehouse“a na znak súhlasu Prehlásenie podpísať.

Kapacita Treehouse
Kapacita vyhliadkového posedu Treehouse je určená pre 4 osoby vrátane detí. Možnosť prístelky nie je možná a maximálna kapacita je prevádzkovateľom z dôvodu bezpečnosti a komfortu prísne obmedzená.

Deti na Treehouse
Dieťa má vstup na Treehouse povolený len v sprievode svojho zákonného zástupcu alebo sprievodnej dospelej osoby, ktorá je zaň plne zodpovedná. Minimálny vek dieťaťa je dovŕšených 5 rokov.

Domáce zvieratá
Domáce zvieratá nie sú počas pobytu na Treehouse povolené.

Nepriaznivé počasie
V prípade nepriaznivého počasia počas pobytu (búrka, silný vietor…), kedy Meteo stanica v rovnakej lokalite predpovedá veľmi nepriaznivé počasie a rýchlosť / nárazy vetra viac ako 90 km /hod, prenajímateľ bude nájomcu a ďalších užívateľov vyhliadkového posedu „Treehouse“ varovať a pokiaľ nájomca neuposlúchne varovanie o nepriaznivom počasí, prehlasuje, že noc na posede strávi na vlastné nebezpečie a zodpovednosť.
V tomto prípade je možné urobiť novú rezerváciu v rámci akejkoľvek následujúcej sezóny, a to s 50% zľavou z aktuálnej ceny.