Jánošíková jaskyňa

Jánošíkova jaskyňa je skoro neznáma prírodná pamiatka, ktorá leží na úbočí vrchu Klepáč v Strážovských vrchoch. Voľne prístupnú Jánošíkovu jaskyňu pritom nájdete v tesnej blízkosti kúpeľného parku v známych Trenčianskych Tepliciach. Nenáročná prechádzka poteší aj rodiny s deťmi. Prvá písomná zmienka o jaskyni pochádza z roku 1898. Z informačnej tabule sa dozvieme, že ju kedysi používali nielen zbojníci, ale neskôr aj miestni obyvatelia na náboženské účely. Dĺžka jaskyne je 10,5 m. Jaskyňa nemá typickú kvapľovú výzdobu. Aj tu však panuje špecifická mikroklíma. Nájdete v nej viaceré zaujímavé organizmy, okrem netopierov aj vzácne jaskynné bezstavovce. Priestory Jánošíkovej jaskyne neskôr umelo rozšíril človek, čo dokazujú viditeľné stopy po odstreloch na stenách.  Chráneným územím je od roku 1994. Turisti ju v súčasnosti navštevujú za účelom zotavenia a poznávania jej prírodných a historických hodnôt.

Kontakt

<?php

 $icn = get_field('{ikona_pokus}');


	if($icn) {
   $icnUrl = $icn['url'];
   $icnID = $icn['ID'];

   echo file_get_contents($icnUrl, $icnID);
  }
?>
2634, 985 12 Budiná
<?php

 $icn = get_field('{ikona_pokus}');


	if($icn) {
   $icnUrl = $icn['url'];
   $icnID = $icn['ID'];

   echo file_get_contents($icnUrl, $icnID);
  }
?>
https://www.kamnavylet.sk/sk/atrakcia/janosikova-jaskyna