Kúpele Trenčianske Teplice

Kúpele Trenčianske Teplice patria medzi najstaršie a najvyhľadávanejšie kúpele na Slovensku na liečbu a prevenciu ochorení pohybového aparátu. Liečebná starostlivosť v kúpeľoch je založená predovšetkým na využívaní prírodnej sírnej termálnej vody. V 19. storočí pribudla najvzácnejšia pamiatka zachovaná dodnes, Hammam v orientálnom maurskom slohu. Európsky unikát Hammam, postavený v roku 1888, je súčasťou kúpeľného komplexu. V 19. storočí bol Hammam atrakciou a svojho času najdrahším kúpeľom v Trenčianskych Tepliciach; slúžil ako vaňový kúpeľ pre bohatú šľachtu a finančných magnátov.

 V súčasnosti využíva tiež širokú paletu liečebných metód z oblasti liečebnej rehabilitácie a fyziatrie. Základom kúpeľnej liečby v  kúpeľoch je liečebná starostlivosť. Kvalifikovaný zdravotnícky personál je zárukou odbornosti poskytovaných kúpeľných služieb. Kúpele sa špecializujú na liečbu a prevenciu ochorení pohybového aparátu, stavoch po operáciách a úrazoch, nervových chorôb súvisiacich s pohybovým aparátom, chronických reumatických ochorení u niektorých civilizačných chorôb, chorôb z povolania, ale aj ochorení z oblasti internej medicíny, gynekologické a kožné ochorenia vrátanie psoriázy.

Kontakt

<?php

 $icn = get_field('{ikona_pokus}');


	if($icn) {
   $icnUrl = $icn['url'];
   $icnID = $icn['ID'];

   echo file_get_contents($icnUrl, $icnID);
  }
?>
T.G. Masaryka 21, 014 51 Trenčianske Teplice
<?php

 $icn = get_field('{ikona_pokus}');


	if($icn) {
   $icnUrl = $icn['url'];
   $icnID = $icn['ID'];

   echo file_get_contents($icnUrl, $icnID);
  }
?>
sekretariat@slktn.sk
<?php

 $icn = get_field('{ikona_pokus}');


	if($icn) {
   $icnUrl = $icn['url'];
   $icnID = $icn['ID'];

   echo file_get_contents($icnUrl, $icnID);
  }
?>
+421/32/6514 761
<?php

 $icn = get_field('{ikona_pokus}');


	if($icn) {
   $icnUrl = $icn['url'];
   $icnID = $icn['ID'];

   echo file_get_contents($icnUrl, $icnID);
  }
?>
Kúpele Trenčianske Teplice
<?php

 $icn = get_field('{ikona_pokus}');


	if($icn) {
   $icnUrl = $icn['url'];
   $icnID = $icn['ID'];

   echo file_get_contents($icnUrl, $icnID);
  }
?>
Kúpele Trenčianske Teplice
<?php

 $icn = get_field('{ikona_pokus}');


	if($icn) {
   $icnUrl = $icn['url'];
   $icnID = $icn['ID'];

   echo file_get_contents($icnUrl, $icnID);
  }
?>
www.kupele-teplice.sk